Belleville – B4, Nam Trung Yên trước ngày bàn giao

Dự án Belleville – B4 Nam Trung Yên là dự án đầu tiên của tập đoàn Vimedimex –...

Đọc thêm