Tiến độ dự án Athena – Đại Kim

Cập nhật tiến độ dự án Athena Đại Kim : Hạ tầng cơ bản của KĐT Đại Kim (đường, hạ tầng cấp thoát...

Đọc thêm